Çok Katlı Pazarlama (MLM)

Çok katlı pazarlama (Multi-Level Marketing), 21. yüzyılın ticaret sistemi olarak görülen, iştirakçilerine iki türlü kazanç sağlama imkanı veren, yıllardan beri büyüyen ve gelişen yeni nesil pazarlama şeklidir. Günümüzde kendini ispat etmiş bir pazarlama modeli, satış ve dağıtım kanalı olmasının dışında, çok katlı pazarlama kişiler içinde bir girişimcilik fırsatıdır.

Bu katlı pazarlama modelinde iştirak eden kişiler ürünlerin/hizmetlerin ‘perakende‘ olarak satışını düzenleyebilir, aynı şekilde satış yapacak kişilerden oluşan bir ‘organizasyon‘ kurabilirler. Çok katlı pazarlama sisteminin can damarı kaldıraç etkisini kullanabilmesidir. Yani binlerce kişilik (distribütör ya da üye) organizyonlardan oluşan satıştan gelir (komisyon) elde etme olanağı vardır.  Bir pazarlama stratejisi olarak çok katlı pazarlama günümüzde dünyanın hemen her yerinde başarıyla uygulanmaktadır.

Çok katlı pazarlama işini yapan kişiler ilk olarak ürün ve hizmetleri kullanan, bunlardan memnun kalan, olumlu düşüncelere sahip, MUTLU müşterilerdir. Başka bir deyişle tüketicidir. Geleneksel ticarette tüketici/müşteri ürün ve hizmetleri satın alır ve kullanır-tüketir. Çok katlı pazarlamada ise müşteriler ürün ve hizmetlerin reklamını yaparak, tanıtarak, ve sonunda oluşan satışlardan komisyon da kazanabilir.

Çok katlı pazarlama genel olarak yüz yüze yapılan görüşmeler ve ağızdan ağza pazarlama ile tüketiciye doğrudan ulaşır. Ürün ya da hizmetten yararlanan/kullanan müşteriler akraba, eş ve dost gibi etrafında bulunan bireyler ile görüşmeler yaparak, ağızdan ağıza pazarlama modelini kullanıp, edindiği tecrübeleri, duygu ve düşünceleri aktarmaya başlarlar. Böylelikle ürün ya da hizmetin tanıtımına, dolaylı olarak pazarlanmasına vesile olurlar. Bu pazarlama şekline ise referans pazarlamada denilebilir. Bu pazarlama modelinin en önemli ilkesi müşteri memnuniyetidir. Böylelikle  tüketici konumundaki katılımcılar, ürün ve ya hizmeti kullandıktan sonra memnun kalıyorlarsa, başkalarına tavsiye edebilir ve böylelikle kazanç sağlayabilirler.

Çok katlı pazarlamada çalışan bireyler, ürün/hizmetlerin reklamı, tanıtımı için bu işe aracılık etmek için çeşitli mekanlarda olabilirler. Bağımsız olarak istedikleri her yerde çalışabilir, çok katlı pazarlama işlerini icra edebilirler. Bu sebeple hiç bir şart gözetmeksizin, herhangi bir mağazaya ya da satış bölgesine ihtiyaç duymadan bu işi yürütebilirler. Bir nevi kendi işini kurma ve büyütme olanağı sağlanır. Distribütör/üye olarak adlandırılan bu kişiler verilen ürün ve ya hizmetlerin tüketiciye ulaştırılmasından ve bilgilendirilmesinden sorumlu; müşteriler ile olan ilişkilerde şirket arasında bir köprü olur.

Bir satış ağına sahip olmasından dolayı çok katlı pazarlamaya ağ pazarlaması (Network Marketing) denilebilir. Ürün ve hizmetleri kullanan ve sunan distribütörler bir ağ şeklinde organize olur, hem işlerini yapar hem de bir araya gelerek birbirleri destekler. Aralarında tecrübelerini ve bilgilerini paylaşırlar. Bir sistem çerçevesinde, bu ağ içersinde bulunan ekibin oluşturduğu cirodan pay alırlar.

Çok katlı pazarlama yeni nesilde iletişimin kuvvetlenmesi ve internetin yaygın kullanımıyla beraber bir ağ kurarak yapılan pazarlama modeli olmasından dolayı ağ pazarlaması (Network Marketing) adıyla daha çok kullanılır.

Son olarak bu kısa yazının çok katlı pazarlamayı ve ya network marketing (MLM) sektörünü merak edenler için temel işleyiş ve mantığını kısa olarak anlatmaya çalıştım.  Kesinlikle incelemeniz gereken bir sektördür.

Başarınıza