Kaizen Japonca kökenli bir kelime olup, kai değişim, zen daha iyi şeklinde çevrilmektedir. Bir felsefe olarak adlandırılmasının sebebi ise hayatın her alanında uygulanabilir olmasıdır.

Kaizen Nedir?

Kaizen, iş dünyasında sürekli geliştirmeyi, iyileşmeyi içinde barındıran bir takım çalışmasıdır. Sürekli iyileşmek ve gelişmek Kaizen Felsefesinin temelini oluşturur. Kaizen bir felsefe olarak tanımlanmasının sebebi, iş hayatı dışında insanların günlük uygulayabileceği bir düşüncedir. Kaizen basit ,anlaşılır herkese açık ve uygulanabilir bir düşüncedir.

Kaizen Felsefesi, Japonlar tarafından hayatın her alanında uygulanmaktadır. Diğer ülkelerde Kaizen’in önemi rekabetin çok olduğu zamanlarda çok daha iyi anlaşılır. Ülkemizde ki her türlü işletmeye, iş yerlerine bakacak olursak; ekonomik ve teknik gelişmenin, iyileşmenin ve farklılığın işletmeler arasındaki rekabeti nasıl etkilediğini, birinin diğerinin önde olmasını sağlayan konuları Kaizen ile açıklayabiliriz.

En ufak bir Kaizen örneği her zaman daha akılcı, yenilikçi ve gelişmeye yöneliktir. Kaizen’i daha bir dar anlamda açıklamak gerekirse mevcut sistemlerde ki aksaklıkları, sorunları belirleyerek mevcut durumu kökten değiştirmek yerine (yeni bir yatırım yapmak yerine) durumun nasıl geliştirilip iyileştirebileceğinin araştırmalar sonucu küçük adımlarla, yavaş yavaş düzeltmeler ve iyileştirmeler yapılmasıdır. Şunu unutmamak gerekir. Her zaman geliştirilebilecek, iyileştirilmesi gereken durumlar kesinlikle vardır. Kaizen felsefesinin iş hayatında yapılabilecek büyük bir yatırımdan farkı ve önemi çok fazla bir kaynak gerektirmemesidir. Fakat yatırımların aksine, yatırım yaparken ulaşmak istenilen sonuca ulaşmak kısa zamanda mümkün olurken, Kaizen de ise sonuca ulaşmak biraz zaman ister. Bu yüzden Kaizen’i uygulayacak girişimcilere, yöneticilere sonuç odaklı değil süreç odaklı olaya bakmaları tavsiye edilir.

Kaizen daha iyiye ulaşmak, daha iyisini yapabilmek için sürekli bir çalışma ve mükemmele ulaşma çabasıdır. Daha iyisi için değişmek Kaizen felsefesidir. Aile yaşantınızı, sosyal ilişkilerinizi ve iş hayatınızı Kaizen ile daha iyi bir duruma getirebilirsiniz. Japonlar Kaizen Felsefesini iş hayatında Toplam Kalite Yönetimi (TKY) ile birlikte kullanarak büyük başarı kazanmışlardır.

Kaizen Felsefesi az ama sürekli adımlarla gelişme göstermek, ilerlemektir. Hedeflerimiz ve isteklerimiz gerçekleşmesi için çoğu zaman acele ederiz. Bir anda yükseleceğimizi, zirveye çıkacağımızı düşünürüz. Fakat asıl başarının sırrı, basamakları teker teker, sabırla, vazgeçmeden, pes etmeden devamlılık sağlamaktır. Ağır bir şekilde ortaya çıkan başarı her zaman daha önemlidir ve kalıcıdır.

Kaizen iş hayatında iyileştirme, geliştirme ve sürekli olmaktır. Mevcut durumun, zamana yayılarak verimin, performansın ve değerin küçük adımlar ile iyileştirilmesidir.

Kaizen, mevcut durumların yetersiz olduğu zamanlara gereksinim duyar. Kaizen de en iyi diye bir şey yoktur. En iyiyi aramak vardır. Her sistemin, iş modelinin, herhangi bir durumun her zaman daha iyisi olacaktır. Kaizen insan odaklıdır. Her şeyi yapan insan olduğu için, insanları geliştirmeden, onların işlerini kolaylaştırmadan bir işi büyütemez, geliştiremezsiniz. Ortaya çıkan sorunlar, karşilaşılan problemler akılcı bir şekilde, karar alma teknikleriyle, basit istatistiksel tekniklerle çözüme ulaştırmak gerekir.

Kaizen uygulamak için bazı ön koşulları unutmamak gerekir. Mevcut sorunları, problemleri saklamamak çok önemlidir. Kısa süreli çözümlerden çok sorunu kökünden halledebilecel çözümler bulunmalıdır. Amacının kalıcı çözümler ile yarını kurtarmaktır. Aksi bir durumda sorun tekrardan gün yüzüne çıkacaktır. Standartları korumak ve sürekli olarak iyileştirmek, geliştirmek Kaizen amaçları içindedir. Bu bağlamda Kaizen kavramını, kalite , çaba, iyileştirme/geliştirme isteği ve takım çalışması olarak ifade edebiliriz.

Hayatın her alanında gelişmek yararlıdır. İş hayatında gelişme, şirketin tüm faaliyetlerinde canlılık meydana getirir. Takım çalışmasıyla, topluluğun aynı amaçlar ve hedefler doğrultusunda çalışması sağlanır. Herkes kendi bölümü ile ilgili daha verimli ve etkili bir şekilde çalışır. Sorunlar kalıcı olarak çözüme ulaşır. Çalışanların bilgi düzeyi, motivasyonu ve becerileri doğru oranda artar. Başka şirketler ile olan rekabet unsurları ve verimlilik hızlı bir gelişim gösterir.

Bütün bunları göze önüne alındığında Kaizen’in tek bir amacı yoktur. Merkez olarak müşteri memnuniyeti en ön planda yer alır. Kaizen Felsefesi için “Müşteri velinimettir.” Yeni müşteriler bulmak her zaman ve kesin bir suretle müşterileri elde tutmaktan daha pahalıya gelir. Bunu takiben memnuniyeti arttırabilmek için kalite-güven, maliyet düşürme ve zamanı verimli kullanabilme konuları gelir. Kaizen Felsefesini destekleyen herkes bilir ki, mevcut durum her zaman sürekli bir şekilde geliştirilebilir. Bundan dolayı çalışlarını hep devam etmek gerektiğini; sürekliliği savunurlar. Şirketin tüm bölümlerin, tüm personelin iyi yönde değişimesi ve ilerlemesi için, herkesi düşünerek sürekli eğitlmesi, herkesin söz hakkı olabilmesi için iyi bir “iç hiyerarşi” oluşması, daha iyi bir çalışma ortamı, daha verimli, daha güvenli, her alanda daha iyi kalite, daha fazla iyi hep iyi daha fazla Kaizen sürekli bir şekilde hep Kaizen Felsefesi.

Hayatımızda sorunlar her zaman vardır ve sürekli olacaktır. Sorunları kabul edin ve onları “Hoşgeldiniz Problemler” şeklinde karşılayın. İlk olarak kendi problemlerinize daha sonra başkalarının problemlerine çözüme ulaştırın. Çok para gerektirmeyen projeler, çözümler seçin. Ekonomik çıkar hiç bir zaman tek ölçü değildir. Öncelikleriniz neler bunları düşünün.Yaptığınız uygulamaları, projeleri kalite, maliyet, dağıtım gibi bazı ilkelere göre yürütün. Planlayın, uygulayın ve eyleme geçirin, kontrol edin ve sonraki gelişim için gözlemleyin, önlemler alın.

Sürekli gelişmeye!

Kaizen Felsefesi Sloganı:

En iyi, iyinin düşmanıdır. -Voltaire